การไลฟ์สดเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าออนไลน์และลูกค้าหรือกลุ่มผู้ติดตามส…