มีใครไม่ใช้ Line แอพพลิเคชั่นกันบ้างคะ ยกมือขึ้น… ถ้ามี คงจะส่วนน้อยจ…