เมื่อพูดถึงกลุ่มบริษัทชั้นนำของอินเดีย ไม่กี่ชื่อที่จะต้องเอ่ยถึงได้แก่ TAT…