ตั้งแต่ปี 2004  ยักษ์ใหญ่อันดับ 1 ของโลกอย่าง Blockbuster ก็ประสบกับปัญหาขา…