ในโลกยุคใหม่ได้ถือกำเนินสกุลเงินชนิดหนึ่งขึ้นมาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว  โดยหลักค…