สรุปเงินเยียวยาไร่ละ 1000 เงินเข้าแล้ววันนี้ 2 ธ.ค.65 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ร…