Facebook Group นั้นเป็นทัพเสริมที่ทรงประสิทธิภาพในด้านการสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์สินค้าซึ่งจะส่งผลถึงอัตราความยั่งยืนของกลุ่มลูกค้า และสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้จากการแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราให้กับสมาชิกภายใน Group ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับช่องทางการขายสินค้าและลงโฆษณาสินค้าในรูปแบบของ Fanpage ที่สามารถโพสข้อความเพื่อโฆษณาสินค้าเรียกยอด Like  Share  และขายสินค้า แต่รู้หรือไม่ว่า Facebook Group ก็สามารถนำมาใช้ในการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่น้อยหน้า Fanpage…