หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ แทบไม่เคยคิดถึงเรื่อง งบประมาณการตลาด เพราะมัวแต่…