ชีวิตไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องวิ่งกันต่อไป หลายคนอยากเริ่มทำธุรกิจใหม่ ๆ เพราะอา…