ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร คนก็ยังต้องกินข้าวและตราบใดที่ข้อจำกัดในการท…