เมื่อมีการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เราจึงพบแ…