“ข้อมูล” คือสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับโลกในยุคดิจิทัล เพราะในอนาคตข้อ…