กระแสของเกมส์ NFT ที่มีรูปแบบการเล่นที่เรียกว่า play to earn ก็เป็นอีกหนึ่ง…