คริปโตเคอเรนซีเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางการเงินที่กำลังจะมีบทบาทต…