การลงทุนในธุรกิจอสังหาหลาย ๆ คนมองว่าต้องใช้เงินทุนสูง ต้องเป็นคนมีเงินทองม…