ในบริษัท หรือการทำงาน มีบ้างที่จะกระทบกระทั่งกัน เหมือนลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็มีบ้างเป็นปกติ เกิดอาการไม่สบอารมณ์ เพราะเหตุการณ์ไม่ตรงใจ รู้สึกอึดอัด อยากจะเอาคืนบ้างให้สาสม ถ้าในกรณีที่คู่ปรับคู่ชก