การเงินนอกระบบ ​​​​​​การเงินนอกระบบไม่ได้หมายถึงหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว …