ธกส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 13,566 ครัวเรือน 78 ล้านบาท 11 ม….