“การขาย” เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายใหญ่ จะใหม่หรือเ…