ถ้าเปรียบบทความหรือ Content เหมือนอาหารสักจาน พวกเราคิดว่าอาหารแบบไหนจึงจะถ…