ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน แต่จะดีแค่ไหนถ้าเรานำทั้งคนทั้งฟ้ามาช่วยหนุนส่งให้ธ…