รายได้ปานกลางเป็นกับดักที่น่ากลัว เพราะเมื่อเราติดหล่มกับดักรายได้ปานกลางแล…