ธุรกิจเครื่องสำอางถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมาก เพราะทุกคนหันมารักษาสุ…