“ปรับตัวไม่ทันระวังจะพลัดตกขบวน” ความเร็วของรถด่วนขบวน 4.0 ถือเป็นโอกาสต้อง…