ในขณะทีประเทศไทยซึ่งมีประชากรที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร ทั้งประเทศ ซึ่ง 38 ล้านคนนี้ล้วนแล้วแต่ใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งสิ้น ทั้งยังมีผลสำรวจระบุว่าคนไทยคลั่งการซื้อของบนโลกออนไลน์เข้าเส้น เพราะเราใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน ถือเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งการจัดอับดับนี้ ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำของโลก ที่ประชากรมีความสุขกับการช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์สุดๆ นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์คึกคักและเต็มไปด้วยสีสัน…