ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่หลายหลายมีตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดใหญ่ ใครที…