สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ค้าขาย นั่นคือการทำให้สินค้าของเรา “ขายได้” แต่จะทำอ…