สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ค้าขาย นั่นคือการทำให้สินค้าของเรา “ขายได้” แต่จะทำอย่างไรให้สินค้าเราขายได้ คงต้องเริ่มจากคำถามที่ว่า “แล้วจะทำอย่างไรให้คนรู้จักสินค้าเรา” โดยหลักการ (ที่บริษัทใหญ่ ๆ เขาทำกัน) เบื้องต้นก่อนที่จะออกสินค้ามาเป็นรูปเป็นร่างนั้นนักธุรกิจเขามักจะวางแผนเรื่องของ “การโฆษณาประชาสัมพันธ์” เพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รู้จักสินค้าเหล่านั้นกันก่อน แล้วประชาสัมพันธ์เขาทำกันอย่างไร !!! สำหรับ SMEs เมื่อก่อนอาจจะใช้วิธีการทำ แผ่นพับ…