สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีปิดการขายของตน คำพูดหนึ่งของลูกค้าที่แทบจะ…