สำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่บอกก็รู้ว่าทุกคนต้องการคือ ยอด…