ปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาใหญ่ในทุก ๆ องค์กร ถ้าในวันนี้คุณผันตัวเองมาเป็นเถ้…