มั่วเป็น “เม่า” เข้าใจเป็น “เซียน” หมั่นเพียรเป็น “เทพ” ใช้ได้กับทุกเรื่อง  ทุกวงการครับ บันทึกต่อไปนี้จะทำให้เราเลิกมั่ว “โลกสวย” แล้วหันกลับทำความเข้าใจ “โลกจริง” และหมั่นพัฒนาการพิจารณาความจริง จนกลายเป็น “เทพ” กันไปเลยครับ โลกสวยอาจทำให้เราดูดี “สบายใจ” แต่โลกจริงอาจทำให้เราเจ็บปวดบ้าง แต่มันจะทำให้เรา…