หากจะพูดถึงธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อีกประเภทธุรกิจก็คงต้องบอกว่…