ระหว่างนั่งเครื่องบินสาย อิมมิเรทกลับไทย นั่งคิดขึ้นมา ทำไงให้สินค้าเกษตรไท…