เมื่อคุณตกลงปลงใจกระโดนเข้ามาสู่สังเวียนของธุรกิจร้านอาหารคุณต้องยอมรับอย่า…