“แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก เหล่าทาสทั้งหลายจงฟังให้ดี” แมวเหม…