ผมมีโอกาสได้รู้จัก และพูดคุยกับคุณเล็ก ผ่านการพบปะสังสรรค์ …