มั่วเป็น “เม่า” เข้าใจเป็น “เซียน” หมั่นเพียรเป็น &…