ทำธุรกิจจุดที่ยากที่สุดสำหรับผมไม่ใช่เรื่องของว่าทำอะไรดี ทำอย่างไรดี เงินท…