วิธีใช้ ChatGPT สร้าง Ebook ขายบน Amazon KDP สร้างรายได้ในรูปแบบของ Passive…