การทำการตลาดนั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และถือเป็นต้นทุ…