เป็นประเด็นพอสมควรกับคน สมัครงาน อายุ 30 ปีขึ้นไป บ้างบอกแก่เกินแกง หมดไฟไร…