หลายคนต้องการจะทำธุรกิจ เป็นเถ้าแก่ใหม่ แต่พอเริ่มได้สักหน่อยก็ต้องปิดตัว ไปไม่รอด จอดไม่เป็นท่า ผมสรุปแบบเนื้อ ๆ ต้นเหตุปัญหาของการทำธุรกิจ “เจ๊ง” อย่างแน่นอน ถ้าทำแบบนี้ 1.เป็นมนุษย์ลอกเลียนแบบ เสร็จเลยครับ ถ้าเราเลือกทำธุรกิจ “ตามคนอื่น” ใครเขาทำไรดีก็แห่กันไป ใครทำไรรวยก็แห่กันไป โดยไม่ได้ดู สารรูป ดูหนังหน้า…