หลายคนต้องการจะทำธุรกิจ เป็นเถ้าแก่ใหม่ แต่พอเริ่มได้สักหน่อยก็ต้องปิดตัว ไ…