เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแ…