จะทำอย่างไรให้เป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ มียอดขายได้ตามเป้าหมาย ต้องมี DN…