ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายในเวลา…