เมื่อครั้งที่ผมได้มีโอกาสนัดนั่งคุยกับคุณเวล ขายไม้กวาด 360 องศา ที่เคยนำเร…