เวลาที่ได้ยินคำว่า “ร้านอาหารเล็ก ๆ” คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง  เชื่อว่าคนส่วนให…