ถ้าผมมีวิธีทำให้ รายจ่ายลด และ รายได้เพิ่ม พี่จะรับไหมครับ !!! ผมได้มีโอกาส…