การทำธุรกิจบางครั้งก็มีช่วงเงินขาดมือไปบ้าง และบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่จำเ…