Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: ผลงานสถาบัน

ความรู้ทำธุรกิจ

วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจแนะ 5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานดีเยี่ยม 

ในทุกองค์กรย่อมคาดหวังและต้องการประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดอันจะทำให้องค์กรนั้น ๆ เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดังนั้นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่จะชี้วัดถึงความยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ได้จึงหนีไม่พ้นพนักงานหรือก็คือบุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ๆ ความสามัคคีความกลมเกลียวของพนักงานทุกคนในองค์กรจึงมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อความยั่งยืนของอค์กรด้วยเช่นกัน องค์กรใดที่มีพนักงานที่มีความสามัคคีและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนองค์กรนั้นย่อมจะประสบความสำเร็จได้ง่าย ในบทความนี้เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกันและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมาฝาก วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ แนะ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและความสามัคคีในองค์กร 1.พัฒนาให้พนักงานมีความรักองค์กรด้วย การส่งมอบความรักจากเจ้าของธุรกิจ เมื่อใดที่เรารักในงาน ในองค์กร…

Read more
ผลงานสถาบัน

ประวัติ ดร.ลัทธพล  เลิศลบศิริ วิทยากรสอนแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ 

วุฒิการศึกษา ดร.ลัทธพล  เลิศลบศิริ  วิทยากรสอนแฟรนไชส์   ปี พศ. ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา 2561 ปริญญาเอก ม.รามคำแหง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2554 ปริญญาโท ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2552 ปริญญาโท…

Read more
ผลงานสถาบัน

สัมมนา คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform 

สัมมนา คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSI กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโดยการสนับสนุนของ กสทช. และ กทปส. . เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมผลักดันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) วันที่ 20 มกราคม…

Read more
ความรู้ทำธุรกิจ

เปลี่ยนครูธรรมดา เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างอาชีพให้กับนักเรียน | โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน มูลนิธิรักษ์ไทย 

การเรียนไม่ใช่เพียงแค่ “รู้ในตำรา” แต่เราต้องสามารถนำความรู้นั้นนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพดำรงชีวิตของตัวเองให้ได้ในอนคต การศึกษาแม้จะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้มีการเรียนฟรี แต่ก็เป็นเพียงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับนักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการได้รับการขยายโอกาสเพื่อการศึกษาให้กับพวกเขา นักเรียนบางคน ไม่สามารถที่จะมีทุนเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ บางคนอาจจะเรียนได้แค่ชั้นมัธยมต้น เหตุเพราะต้นทุนทางครอบครัว ต้นทุนทางสังคม ไม่อาจจะพาตัวเองให้เรียนสูงๆ ขึ้นได้ จำเป็นที่จะต้องออกมา “ทำอาชีพ” เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัว มูลนิธิรักษ์ไทย…

Read more
ความรู้ทำธุรกิจ

วิทยากรสอน Digital Transformation สำหรับ SME | หลักสูตร Digital Marketing สำหรับเจ้าของธุรกิจและทายาท อุตสาหกรรมภาค 4 อุดรธานี 

ธุรกิจรุ่นปู่ย่าตายาย ถ่ายทอดมายังรุ่นพ่อรุ่นแม่ยังพอที่จะถ่ายทอดกันได้ แต่ครั้นจะถ่ายทอดรุ่นหลานในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเด็ก Gen Y เขาเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบาย เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี จะให้เขามาทำธุรกิจแบบยุคเดิมๆ นั้นคงเป็นเรื่องที่ยากกว่างมเข็มในมหาสมุทรเลยก็ว่าได้ จะทำอย่างไรให้ธุรกิจดั้งเดิมคงอยู่ ? ทางสำนักงานอุตสาหกรรมภาค 4 อุดรธานี ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Digital Strategy & Digital…

Read more
ผลงานสถาบัน

กลยุทธการตลาดดิจิตอล Digital Marketing Strategy | หลักสูตร Exclutive MBA Rangsit Uninversity 

เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารบริษัท ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนธุรกิจด้านดิจิตอลเป็นอย่างดี ยิ่งผู้ที่มีโอกาสเรียนหลักสูตรด้านการบริหารด้วยแล้ว การที่เข้าใจและสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงมือทำในอนาคตด้วยแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อวันที่ 10 พฤษจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้รับเชิญไปร่วมบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตร Exclutive MBA ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ Digital…

Read more
ผลงานสถาบัน

เคล็ดลับชนะใจลูกค้า 4 ประเภทด้วยวิชา DISC | หลักสูตร อ่านใจลูกค้าออก บริการตรงใจ เพิ่มยอดขาย 6 เท่า 

เหตุผลที่เปิดใจลูกค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ปัง พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ใจร้อน ไม่รอ ต้องการความสำเร็จเร็ว รักอิสระ มี Life Style เป็นของตนเอง รักสบาย ไม่ชอบยุ่งยาก ใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์ ติด Social เสพข่าวผ่าน Social ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้เราต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์เข้าหากลุ่มลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น…

Read more
การตลาดออนไลน์

กรณีศึกษา Akekarach.news ทำ Digital Transform จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.อ่างทอง สู่โลกออนไลน์ 

ความเป็นมา หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ คำว่า “เอก” แปลว่า หนึ่ง “ราช” หรือ ราชะ แปลว่า พระราชา หนึ่งในหัวใจของคนทั้งแผ่นดิน “นิวส์” คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์, ใหม่ ภายในวงกลมเส้นสีแดงนั้นมีรูปต้นไทร บ่งบอกความหมาย เสมือนสิ่งที่พักพิงเป็นที่พึ่ง…

Read more
การตลาดออนไลน์

เปิดบริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Taokaemai.com 

หากคุณกำลังมองหา ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  นักวางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing ที่จะช่วยยกระดับของคุณจากธุรกิจธรรมดา สู่การทำการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ สร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จาก สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com พร้อมเป็นเพื่อนแท้ธุรกิจ SME ช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับทุกท่าน ทีมงานที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ คุณ เกียรติรัตน์…

Read more
การตลาดออนไลน์

ก้าวแรกสู่ อาชีพบล็อกเกอร์ สร้างรายได้ออนไลน์ 7-8 หลัก แบบ Passive Income จากการแบ่งปันสิ่งที่ชอบสิ่งที่รู้ 

อาชีพบล็อกเกอร์ (Blogger) เป็นอีก 1 อาชีพที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำ เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจได้ และที่สำคัญเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ทั้งแบบ Active และ Passive ใครใคร่เที่ยว เที่ยว แล้วนำเรื่องราวมาแบ่งปัน รอรับตังก์จากการแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวสุดประทับใจของตัวเอง ใครใคร่กิน กิน กินที่ไหนอร่อย แนะนำที่กินสุดคูล บรรยากาศสุดชิล แล้วรอรับตังก์จะการบอกเล่าเรื่องราวลงในบล็อกของตัวเอง…

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save